Právnici z Číny. Všetky Čínske právnici online.


Zákon čínskej ľudovej Republiky na Právnikov


Zasadnutie Stáleho Výboru Desiaty Národných ľudových

Zákon čínskej ľudovej Republiky na Právnikov, revidované a prijaté naZasadnutie Stáleho Výboru Desiatej Národný ľudový Kongres čínskej ľudovej Republiky.

októbra, sa týmto vyhlásení a musí ísť do platnosti od.

júna. Zasadnutie Stáleho Výboru Ôsme Národných ľudových Mája, zmenená a doplnená v súlade s Rozhodnutím, ktorým sa mení a Dopĺňa Zákon čínskej ľudovej Republiky na Právnikov vyrobené Stály Výbor Deviatej Národných ľudových na svoje. Zasadnutí dňa December, a revidovaný v. októbra) Článok jedného Toto Právo je zakotvené v snahe zlepšiť systém guvernérov právnikov, štandardizácia postupov právnikov, aby sa zabezpečilo, že právnici praxi v súlade so zákonom, a aby právnici hrať svoju úlohu v rozvoji socialistickej právneho systému. Článok dve Na účely tohto Zákona, právnik je profesionál, ktorý získal advokáta prax osvedčenia podľa zákona, a je autorizované alebo určeného na poskytovanie strán, právne služby.

Advokát musí chrániť zákonné práva a záujmy strán, zabezpečiť správne uplatňovanie práva, ochranu spravodlivosť a spravodlivosť v spoločnosti.